Financie a podnikanie

Pomoc do drsného a náročného prostredia? Špeciálne priemyselné tesnenia

Ťažký priemysel vrátane baníctva, stavebníctva, energetiky a petrochémie sa vyznačuje drsným prostredím, ktoré obsahuje prach, chemikálie, rozpúšťadlá a uhľovodíkové roztoky. Pre takéto nepriateľské prostredia vyžadujú priemyselné odvetvia, okrem mnohých iných, spoľahlivé tesniace riešenia.

Mnoho výrobcov ponúka niekoľko typov priemyselných tesnení, ktoré najlepšie zodpovedajú špecifickým priemyselným aplikáciám zákazníkov. A my vám niekoľko z nich v našom článku predstavíme.

​Priemyselné tesnenia – nevyhnutnosť v rôznych odvetviach

Aby ťažký priemysel mohol svoju náročnú prácu bez problémov vykonávať, potrebuje okrem iného, aj rôzne typy tesniacich riešení. Zoznam tých najdôležitejších tvoria nasledujúce univerzálne priemyselné tesnenia.

​Rotačné tesnenia

Špeciálne rotačné tesnenia sú navrhnuté pre aplikácie, ktoré sa otáčajú, pohybujú alebo často vibrujú. Vo všeobecnosti sa používajú na utesnenie komponentov používaných v ponorkách, ropných tankeroch, veterných mlynoch, oceliarňach, papierňach, rafinériách a automobiloch. Sú navrhnuté výhradne tak, aby odolali nepriaznivým podmienkam v oblastiach použitia.

​O-krúžky

Ide o tesnenie v tvare šišky používané pre širokú škálu statických a dynamických aplikácií. Sú mimoriadne spoľahlivé, lacné a vyznačujú sa jednoduchou inštaláciou. Vyrábajú sa z polyuretánu, silikónu, neoprénu, nitrilkaučuku alebo fluorokarbónu. Tieto krúžky sú navrhnuté na utesnenie v drážke alebo puzdre a zabezpečujú tesné utesnenie medzi dvoma predmetmi. Dokážu vydržať teplotné extrémy a tlakové rozdiely.

​Tesnenia piestu

Ide o tesnenia bežne používané s hydraulickými valcami na účinné utesnenie kvapaliny. Tesnenia sú dostupné v širokej škále špecifikácií pre maximálnu kontrolu úniku. Sú známe svojou spoľahlivou prevádzkou v širokom rozsahu teplôt, vynikajúcou odolnosťou proti opotrebovaniu a bezchybnou prevádzkou po dlhé roky.

​Olejové tesnenia

Ideálne sa používajú na utesnenie častí prevodoviek a hydraulických valcov. Keď sú tieto tesnenia namontované v aplikáciách, úplne chránia stroj pred vniknutím nečistôt dovnútra.

Okrem týchto priemyselných tesnení sú k dispozícii štvorkrídlové krúžky, štvorcové krúžky, okrajové tesnenia, hriadeľové tesnenia, záložné krúžky a upchávky, ktoré zaisťujú účinné utesnenie komponentov. Každá spomenutá verzia má svoje špecifické vlastnosti.

Preto musí výber tesnenia závisieť okrem iného od povahy aplikácií, oblasti použitia a zamýšľanej doby aplikácie.

Add Comment

Click here to post a comment

Ořechy
Ořechy