Financie a podnikanie

Zjednodušuje podnikanie: Správna preprava tovaru vo firme

Väčšina nákladnej dopravy je cestná. Prečo je to tak a akú úlohu zohrávajú iné dopravné cesty? Tu sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o rôznych druhoch dopravy, ktoré sa podpisujú pod to, aby váš podnik prosperoval ako má.

Poďme sa teda pozrieť na jednotlivé výhody konkrétnej prepravy.

​Kamiónová preprava – flexibilná, ale cenovo nákladnejšia?

Nákladné autá, kamióny, podvalníky a (pre malé množstvá tovaru) dodávky sa môžu v závislosti od ich veľkosti používať na celej cestnej sieti. Spravidla je však dostupnosť obmedzená na federálne diaľnice a cesty. Mýto pre nákladné vozidlá, ktoré je spravované centrálne, nie je malé, jeho výška závisí od typu vozidla, emisií škodlivín a počtu náprav.

Najväčšou výhodou cestnej nákladnej kamiónovej prepravy tovaru je jej vysoká flexibilita a mobilita. Takmer všetky destinácie sú ľahko dosiahnuteľné prostredníctvom dobre rozvinutých dopravných trás, priama doprava z domu do domu je jednoduchá. V rýchlosti prepravy je nákladné vozidlo v porovnaní s inými dopravnými prostriedkami tiež dobré.

Nákladná doprava naplno ukazuje svoje prednosti na kratších trasách a v premávke od dverí k dverám. Vďaka vynikajúcim dopravným trasám na európskych cestách sa väčšina destinácií dá zaobstarať kamiónom. Nákladná doprava sa preto v multimodálnej doprave často využíva v kombinácii so železničnou, vodnou alebo leteckou dopravou.

​Železničná doprava – na veľké vzdialenosti a veľké množstvá

Kam je možné tovar doručiť, úzko závisí od príslušného rozšírenia druhu dopravy. Výhody nákladnej dopravy po železnici spočívajú vo veľkej nosnosti. Na diaľkových cestách je vlak nielen rýchly, ale aj ekologický a generuje relatívne nízke náklady na dopravu. Takmer osem percent z celkového objemu v nákladnej doprave sa v roku 2020 prepravilo po železnici.

Železničná doprava sa ideálne hodí ako ekologický a ekonomický spôsob prepravy veľkých objemov tovaru, ak je vybudovaná potrebná dopravná infraštruktúra. V kombinácii s inými druhmi dopravy sa dá dostať takmer do všetkých národných a medzinárodných destinácií.

​Lodná doprava – po rieke a mori

Vodné cesty sa väčšinou využívajú ako dopravné cesty, keď je potrebné presunúť veľké kapacity tovaru. Kontajnery sa používajú v námornej doprave a do zámoria sa prepravujú na špeciálnych kontajnerových lodiach. Aj preto sa tento druh transportu tovaru nazýva kontajnerová preprava.

Vnútrozemská lodná doprava tiež prepravuje kontajnery, napríklad z vnútrozemia do zámorských prístavov, alebo spolupracuje so všeobecnými a hromadnými nákladnými loďami. Približne desať percent tovaru sa nakladá na lode.

Pokiaľ ide o šetrnosť k životnému prostrediu a spotrebu energie, lodná doprava boduje presvedčivými hodnotami a lodná doprava si vedie dobre aj v porovnaní nákladov na tonokilometer (tkm).

Prepravné lode sa pohybujú po riekach, kanáloch, moriach a dolných tokoch riek a sú ideálne pre veľké objemy prepravy a na veľké vzdialenosti. Lodná doprava je často súčasťou multimodálnej dopravy.

​Letecká doprava – rýchly pohyb vzduchom

Rýchlosť lietadiel je v porovnaní s inými dopravnými prostriedkami neprekonateľná. Nákladné lietadlá prepravujú rýchlo a bezpečne aj ten najcitlivejší tovar, ktorý možno v spomínaných prepravných trasách uskladniť len na krátky čas.

Vďaka týmto aspektom je podiel leteckej dopravy na celkovom objeme tovaru len 0,1 percenta. Pokiaľ ide o rýchlu prepravu čerstvého ovocia, zeleniny alebo iného citlivého tovaru na veľké vzdialenosti, letecká nákladná doprava je najvyššou prioritou. Lietadlá sú ideálne aj pre zámorskú dopravu. Tovar sa prepravuje z letiska na miesto určenia po železnici alebo po ceste.

Tak, ktorý druh prepravy bude vyhovovať vašej firme, tovaru a jeho objemu najlepšie?

Add Comment

Click here to post a comment

Ořechy
Ořechy