Financie a podnikanie

Výhodné založenie s.r.o., ktoré vás odbremení od množstva povinností

Podnikanie pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť je činnosťou, ktorá sa aj napriek nepriaznivým podmienkam stáva čoraz viac obľúbenou. V porovnaní s rokom 2016 ich počet do toho nasledujúceho narástol o 2207 firiem, o rok neskôr to bol celkový počet novo založených firiem podľa štatistík finstatu až 21 673. Pričom najbežnejšou právnou formou u nás je stále „sročka.“

Ak by ste uvažovali o klasickom zakladaní

Spoločnosť s ručením obmedzeným, skratka s.r.o., je teda najbežnejšou obchodnou spoločnosťou na Slovensku. Jej klasický postup zakladania nemusí byť pre všetkých ale až tak jednoduchý. Pri registrácii by sa mali určiť nasledujúce otázky:

  • názov spoločnosti (nesmie byť duplikovaný od spoločnosti, ktorý sa nachádza v obchodnom registri)
  • výška základného imania
  • počet členov a ich podiely
  • jej výkonných riaditeľov a spôsob, akým budú zastupovať spoločnosť
  • registrované sídlo
  • rozsah podnikania

Výrazné obmedzenia názvu spoločnosti na Slovensku zatiaľ neexistujú. Je ale nutné myslieť na to, aby názov ešte nebol použitý. Na používanie slov ako „kasíno“ alebo „banka“ sa pritom vzťahujú osobitné podmienky.

Urobte to online

Registrácia spoločnosti s ručením obmedzeným trvá asi tri týždne a celý proces je veľmi komplikovaný, ušetriť si túto námahu môžete s online založením s.r.o., na ktoré sa špecializuje niekoľko firiem. V mnohých prípadoch je to aj rýchlejšie, čo sa pri podnikaní naozaj oceňuje.

Základné imanie a počet členov

Minimálna výška základného imania je 5 000 EUR, pričom minimálny percentuálny podiel člena je najmenej 750 EUR. Na rozdiel od iných krajín nie je potrebné umiestňovať základné imanie na bankový účet spoločnosti. Môže byť vyplatené v hotovosti.

Maximálny počet členov spoločnosti s ručením obmedzeným je 50. Je lepšie preto zaregistrovať právnickú osobu ako akciovú spoločnosť, ak plánujete mať aj ďalších členov.

Kto môže byť výkonným riaditeľom

Je dôležité rozhodnúť sa, kto sa stane výkonným riaditeľom spoločnosti. Podľa zákona sa môže stať výkonným riaditeľom občana členského štátu Európskej únie alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Štátni príslušníci tretích krajín sa môžu stať výkonnými riaditeľmi len s povolením na trvalý pobyt v ktorejkoľvek krajine EÚ alebo s povolením na prechodný pobyt na Slovensku. Pre počet výkonných riaditeľov neexistujú kvantitatívne obmedzenia.

Ak plánujete spoluprácu s verejným sektorom

Ak by ste chceli využívať pri podnikaní podporu zo strany verejných inštitúcií, mali by ste požiadať o zápis do RPVS.

Aj s tým vám môže pomôcť len osoba na to určená a hodnoverná, ktorou je napríklad dobrá advokátska kancelária.

Činnosti, ktoré si vyžadujú licenciu, sa získavajú samostatne. Licencované obchodné činnosti sú napríklad: cestovná kancelária, turistický operátor, realitná kancelária, prekladateľské činnosti, jazykové kurzy, dopravné služby, väčšina finančných aktivít, stravovanie atď.

Pre väčšinu z nich je potrebné preukázať pracovné skúsenosti a vzdelanie , zvyčajne vyššie alebo profesionálne a musia ich preukázať buď výkonný riaditelia, alebo zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy. Uznanie diplomu môže byť vo väčšine prípadov vyžadované.

Add Comment

Click here to post a comment

Ořechy
Ořechy