Super tipy

Čo potrebujete vedieť o e-learningu?

V dnešnej dobe sa čoraz viac presadzujú rôzne inovatívne formy vzdelávania. K nim patrí aj e-learning. Pozrite sa, aké výhody so sebou prináša.

Oblasť vzdelávania sa v spoločnosti neustále vyvíja, každý rok sú predstavované rôzne nové štúdie o tom, ako by sa mali ľudia vzdelávať, aby malo vzdelanie čo najväčší prínos a bolo čo najefektívnejšie. A moderné technológie tomu rozhodne pomáhajú. Stačí porovnať vzdelávanie pred desiatimi rokmi a teraz. Za 10 rokov, čo je neskutočne krátka doba na veľké zmeny, došlo vo vzdelávaní k veľkej revolúcií. Kým v nedávnej minulosti boli návštevy knižníc, kvôli hľadaniu informácií na štúdium, úplne bežné, dnes do nich zavíta málo ktorý študent. Žiadne interaktívne vzdelávanie v školách, žiadna elektronická komunikácia medzi žiakmi a učiteľom. Dnes je to všetko inak. Názory ľudí na vývoj vzdelávania sa rôznia, všetci však musíme uznať, že pokrok je viditeľný a je to rozhodne krok vpred. A ďalším krokom vpred, ktorý nám ponúka dnešná doba, je e-learning, alebo elektronické vzdelávanie.

Vzdelanie po elektronicky

V čom spočívajú výhody tohto inovatívneho prístupu k vzdelávaniu? Poznáme dve formy e-learningu – asynchrónny, kedy študent nemá kontakt s prednášajúcim a materiály si naštuduje sám, alebo synchrónny, ktorý prebieha s učiteľom vo vopred dohodnutom čase, prakticky ako normálna hodina, ale odohráva sa vo virtuálnom prostredí. Výhod je mnoho – v prvom rade je to znižovanie nákladov, napríklad na priestory, učebnice, prípadne iné vzdelávacie pomôcky. Druhou veľkou výhodou je flexibilita učenia, materiály sú k dispozícií stále, čo prináša študentom možnosť zvoliť si čas, kedy sa chcú učeniu venovať, čo rozhodne prispeje ku kvalite a koncentrácií na materiály. A v neposlednom rade je to množstvo ľudí, ktorí majú naraz prístup k materiálom, čím zabezpečíte vyššiu efektivitu. A výhod má rozhodne viac. A to nie len pre študentov, ale napríklad aj na vzdelávanie zamestnancov. LMS vzdelávanie zamestnancov je moderným riešením, ako školiť zamestnancov rýchlo a bez veľkých výdavkov. Ak chcete poznať viac výhod, ktoré e-learning prináša, navštívte stránku firmy, ktorá sa ním zaoberá. Napríklad Implemento. A otvorte dvere modernému vzdelávaniu!

Add Comment

Click here to post a comment

Ořechy
Ořechy