Auto/moto

Zabojujte s emisiami a dajte si vyčistiť DPF filter

Stále horšia kvalita ovzdušia a obavy z klimatických zmien spôsobujú nutnosť zavedenia globálnych predpisov na kontrolu škodlivých emisií zo spaľovania motorov. Podľa viacerých agentúr, ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia, sú motorové vozidlá zodpovedné za takmer polovicu prchavých organických zlúčenín tvoriacich smog a viac ako polovicu emisií oxidov dusíka a približne polovicu toxických emisií znečisťujúcich látok . Motorové vozidlá, vrátane tých terénnych, predstavujú až 75 % emisií CO na celom svete.

Z tohto dôvodu boli prijaté regulačné normy na kontrolu emisií NO x , PM, CO a oxidu uhličitého (CO 2 ) z výfukových plynov motorových vozidiel a terénnych vozidiel.

Ako vám pomôže DPF filter?

Filtre pevných častíc sú systémy, ktoré filtrujú prietok výfukového plynu na zachytávanie tuhých častíc, vytvorených ako vedľajší produkt procesu spaľovania. Používajú sa ako zariadenia na reguláciu znečistenia vozidiel na cestách a teréne od 80. rokov 20. storočia. Napriek tomu u nás mnohý stále nevedia, čo je presne DPF filter?

Ako funguje?

Väčšina vozidiel poháňaných benzínom má špeciálne riadiace technológie, ktoré znižujú škodlivé emisie látok znečisťujúcich ovzdušie. Dieselové vozidlá, ktoré boli vyrobené pred rokom 2007, nemusia mať automatickú reguláciu emisií, takže boli vyvinuté dodatočné „retrofitty“, ktoré sa dajú inštalovať na výfukové potrubie existujúcich dieselových vozidiel.

Tento efekt poskytuje silný priestor pre modernizáciu vozidiel s emisnými kontrolami, ako sú: filtre pevných častíc, katalyzátory na naftovú oxidáciu a iné, pripevnené na výfukovej rúre na filtrovanie znečisťujúcich látok.
Z času na čas je ale nutné DPF filtre vyčistiť, pretože ide o veľmi hustý materiál, ktorý musí zabrániť prenikaniu toxických a karcinogénnych látok do ovzdušia.

Jeho čistenie a prípadná výmena vás v klasickom autoservise môže stáť viac ako 1000 € v závislosti od typu vozidla. My sme našli oveľa nižšie ceny, ktoré vám vašu peňaženku takouto vysokou sumou určite nezaťažia.

Add Comment

Click here to post a comment

Ořechy
Ořechy