Bývanie

Poistenie domácnosti je istota, do ktorej sa oplatí investovať

Vyznáte sa v poistení domácnosti? V prvom rade je nutné rozlíšiť, či ide o poistenie nehnuteľnosti ako takej, alebo o poistenie domácnosti – teda o poistenie zariadenia. Pokiaľ bývate v byte týka sa vás len druhý prípad. Pokiaľ vlastníte dom, uzatvárate obvykle obe poistky.

Najvýhodnejším spôsobom uzavretia poistky je dnes poistenie online. Mnoho ľudí si stále myslí, že je nutné absolvovať obhliadku zamestnancom poisťovne pred uzavretím zmluvy. Tak to ale nie je. Poisťovňa Union ponúka poistenie domácnosti bez obhliadky a uzavrete ho online. Vybrať si máte možnosť niektorý z balíčkov poistenia: Domácnosť, Domácnosť PLUS Domácnosť EXTRA.

Šetrní poistenie domácnosti na istotu

Najekonomickejším balíčkom je poistenie domácnosti Domácnosť. Za 9,79 € v Bratislave, alebo za 9,71 € mimo Bratislavu ročne, bude vaša domácnosť poistená proti živelnej udalosti, odcudzeniu, škodám spôsobeným vodou z vodovodných zariadení a zároveň vám v prípade poistnej udalosti bude podľa znenia podmienok poistenia uhradená asistencia pri poruche a pomoc zámočníka.

Poistenie aj na veci mimo byt

Rozšírený balíček poistenia – Domácnosť PLUS, v sebe naviac zahŕňa odškodnenie v prípade povodne alebo záplavy. Súčasne sú zmluvou zabezpečené vaše veci skladované v prenajatých priestoroch. Cena balíčku ročne je 11,31 € v Bratislave a 12,02 € mimo Bratislavu.

Extra poistka domácnosti pre náročných

Najkomplexnejší balíček, Domácnosť EXTRA, stojí ročne v Bratislave 12,59 € a 13,38 € mimo Bratislavu. Ako pridané služby v balíčku získavate náhradu škody v prípade vandalizmu a poškodenia zámkov, škody od voľne žijúcich zvierat, náhrady pri škodách zadymením a pri rozbití skla, a súčasne vám budú uhradené náklady na náhradné doklady. Poistenie kryje aj škody mimo domácnosť. Ide napríklad o bicykel, lyže a iné športové potreby.

Aká bude cena poistenia domácnosti pre mňa?

Všetky uvedené ceny sa vzťahujú na poistenie domácnosti v byte v Bratislave a v dome mimo Bratislavu v hodnote 10 000 € s krtím škôd do výšky 150 €. Svoju cenu za daný balíček si podľa poisťovacej hodnoty vašej domácnosti jednoducho na stránkach poisťovne spočítate aj samy.

V prípade, že potrebujete poistiť aj svoju nehnuteľnosť, získate ku ktorémukoľvek baličku poistenia domácnosti 5 % zľavu na poistenie nehnuteľnosti. Zľavu 5 % získate aj ako súčasný klient UNION.

Add Comment

Click here to post a comment

Ořechy
Ořechy