Financie a podnikanie

Dodajte svojej firme prestíž a zároveň ju chráňte pred stratami

Dodajte svojej firme prestíž a zároveň ju chráňte pred stratami

Založenie podniku alebo udržanie súčasného podniku v dobrej kondícii je v súčasnosti čoraz ťažšie. Na trhu je veľká konkurencia, preto musíme chrániť to, čo budujeme. Nesmieme dovoliť, aby sa niekto iný živil kopírovaním našich výrobkov a napodobňovaním našej značky. Prostriedkom, ktorý nám pomôže s touto náročnou úlohou, je ochranná známka. Pozrime sa preto, čo je ochranná známka, na čo slúži a ako ju získať.

Ochranná známka je slovné, obrazové alebo iné grafické znázornenie výrobkov alebo služieb, ktoré slúži na zabránenie plagiátorstvu zo strany konkurencie a na pomoc spotrebiteľom pri rozlišovaní výrobkov na trhu. Ak si osoba obľúbi určitú značku, ktorá je zapísaná v registri ochranných známok, môže si byť istá, že vždy, keď si objedná takýto tovar alebo služby, budú mať rovnakú kvalitu, na akú je zvyknutá.

Zverte sa do rúk odborníkov

Patentoid je spoločnosť, ktorá pôsobí na našom území už mnoho rokov a poskytuje kompletné služby súvisiace so zabezpečením ochrannej známky. Cena, ktorú zákazník za túto službu zaplatí, je primeraná. Niektorí jednotlivci môžu namietať, že cena za ochrannú známku je vysoká, ale tu sa viac ako inde oplatí trochu investovať a zveriť sa do rúk odborníkov. Vyhnete sa tak komplikáciám, ktoré môžu predĺžiť alebo úplne zničiť registráciu ochrannej známky.

Aj ochranná známka má svoju dobu platnosti

Registrovaná ochranná známka je platná desať rokov. Ak majiteľ po uplynutí tejto lehoty nepožiada o predĺženie platnosti, ochranná známka sa vymaže z registra a ktokoľvek si ju môže privlastniť a používať. Aj s tým vám môže pomôcť Patentoid. Sleduje dĺžku registrácie všetkých ochranných známok, ktoré kedy zaregistrovala, a včas upozorní majiteľa na možnosť predĺženia platnosti ochrannej známky.

Registrácia ochrannej známky sa vždy oplatí, či už s pomocou profesionálnej firmy alebo len vlastnými silami. Je to nielen ochrana, ale aj určitá prestíž. A to je v dnešnej dobe veľa.

Add Comment

Click here to post a comment

Ořechy
Ořechy