Super tipy

Bojíte sa autoškoly? Tieto kroky vám ju pomôžu zvládnuť

Bezpečnosť na cestách je veľmi dôležitá a nikto by sa nemal na vozovku vydať bez oprávnenia. Ak máte ale strach z osoby, ktorá vás musí naučiť plynulej jazde, mali by ste si prečítať tento článok.

Ako začať?

Na začiatok si uvedomte, že ste zákazník, ktorý si za túto výuku a výber vhodnej autoškoly zaplatil. Žiadny učiteľ by nemal byť dôvodom na obavy a nechuť do tohto kroku. Práve naopak musíte byť vo výhode vy. Aj on je len človek, ktorý nie je vo všetkom dokonalý. Ďalej si uvedomte, že každý, komu zaplatíte, aby vás naučil riadiť auto, musí byť buď:

  • Kvalifikovaný vodičský inštruktor
  • Inštruktor výcviku

Výuka jazdy

Koľko hodín absolvovania kondičných jázd budete potrebovať závisí od toho, ako rýchlo sa učíte. Samozrejme, že to je aj na inštruktorovi, ktorý po niekoľkých dňoch výcviku už zrejme pozná vaše schopnosti a reakcie.

Nové veci sú o tom, že sa ich musíte naučiť a spoznávať, chyba sa predpokladá, preto si nerobte z nich veľkú hlavu, naopak sa snažte z nich poučiť a čo najviac vyťažiť. V autoškole sa predpokladá logické uvažovanie, preto sa nemusíte obávať bifľovania, to by vám nakoniec na cestách asi ani v ničom nepomohlo. Tých pár zákonov, vyhlášok a nariadení si určite zapamätáte. Prinajmenšom aspoň prekrvíte svoje mozgové „závity.“

Ako to funguje

Test, ktorý absolvujete v autoškole pozostáva väčšinou z otázok, ktoré sú zamerané na obsah zo Zákona č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, Vyhlášky č. 9/2009 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách a otázky na určenie dopravných značiek, správanie sa na križovatkách a riešenie dopravných situácií. Na výber máte samozrejme možnosti, čo nemusí byť ale vždy výhoda.
Po tomto teste nasleduje skúška v reálnom prostredí a na cvičisku. Teda ide o zvládnutie teórie a praktickej časti.

Obavy treba naozaj zahodiť a radšej sa venovať premávke a učeniu, tá je predsa predmetom celej snahy, ktorá nesmie vyjsť na „zmar.“ Držíme vám palce!

Add Comment

Click here to post a comment

Ořechy
Ořechy