Voľný čas a relax

Ako môže kvalitná výbava ovplyvniť úspech pri love?

Napriek moderným technológiám, systémom a zariadeniam existujú odvetvia, v ktorých toho veľa bez ľudského pričinenia nedosiahneme. A poľovníctvo jednou z takýchto oblastí určite je. Už nemáme prírodnú krajinu, v ktorej funguje samoregulácia tak, aby všetky živočíšne a rastlinné druhy prežili v potrebnej populačnej veľkosti. Aby bol poľovník schopný zabezpečiť takúto reguláciu, potrebuje byť úspešný, k čomu ocení dobrú výbavu.

Poďme sa spoločne pozrieť na to, ktorý základ musíte mať, aby ste boli schopní regulácie i ochrany prírody.

​Kvalitné poľovnícke oblečenie je základ

Dobrý poľovník nevyužíva svoje schopnosti na drancovanie prírody, ale naopak, ochraňuje oveľa väčší počet druhov zvierat, než poľuje, a tým zvlášť podporuje ochranu voľne žijúcich zvierat a druhov i človeka samotného.

Poľovníctvom sa cielene odvracajú aj hospodárske škody (napr. škody na poliach či mladých stromoch) v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve. V čase núdze je tu lovec, aby nakŕmil zvieratá spôsobom primeraným ich druhu. Poľovníci pomáhajú predchádzať aj chorobám zvierat, ako je africký mor ošípaných alebo besnota. Z týchto a iných dôvodov by sa preto dalo poľovníctvo nazvať aj ochranou prírody v akcii.

Nič z toho by však nebolo možné a zrejme tak jednoduché, ak by nemal poľovník kvalitné poľovnícke oblečenie.

Správny poľovnícky odev musí spĺňať rôzne požiadavky. Keďže sa lovec musí vždy prispôsobiť meniacim sa poveternostným podmienkam, oblečenie by malo byť zložené z rôznych vrstiev. Takzvaný cibuľový princíp potom zaisťuje, že poľovník je dokonale chránený ako pri príjemnejšej teplote, tak aj pri nečakanom a náhlom ochladzovaní.

Venovať pozornosť kvalite bundy, nohavíc, čiapky a obuvi sa preto určite oplatí. Dobrou správou je, že si dnes to najlepšie oblečenie na úspešný lov môžete vybrať aj na internete. S DYNAX si to správne riešenie určite vyberiete.

​Puškohľad ako nevyhnutná a profesionálna optika

Poľovníctvo je dnes udržateľným a rozumným využívaním prírodných zdrojov alebo rezervácií. Zabezpečuje obživu voľne žijúcej zveri, čo znamená, že poľovníci pomáhajú zachovať druhovo bohatú populáciu zvierat.

Aj na tento účel je ale potrebný v náročnom teréne a nie vždy ideálnych podmienkach dobrý zrak. Ďalekohľad dnes už nestačí, preto si mnohí poľovníci dopĺňajú svoju výbavu o špeciálny puškohľad.

Výhodou týchto doplnkov zbraní je ich vysoká odolnosť proti vlhkosti, prachu a pádu. Disponuje ochrannými krytmi, takže vám bude pri úspešných poľovačkách robiť radosť dlhé roky.

Príroda je silne ovplyvnená človekom, je to kultúrna krajina s poľnohospodárstvom, priemyslom, osídlením a dopravou ako aj čiastočne intenzívnym využívaním voľného času. Pre mnohé živočíšne druhy je to obrovská záťaž, ktorou sú zo svojho prirodzeného prostredia utláčané do úzadia.

Poľovníci vďaka tejto a inej špeciálnej výbave a dlhoročným skúsenostiam pracujú na zlepšení týchto biotopov. Vytvárajú tiché zóny a miesta na rozmnožovanie. Svedomitý a udržateľný lov odstraňuje predovšetkým prebytky, ako aj staré a choré zvieratá z revíru. Takáto zver potom neohrozuje ďalšiu existenciu voľne žijúcich druhov, ale udržuje stavy zvierat a prírodu zdravé.

Ak preto ako poľovník považujete tieto veci za dôležitú súčasť svojho života, nezabudnite sa pred vstupom do prírody vybaviť tým najlepším sortimentom na trhu.

Add Comment

Click here to post a comment

Ořechy
Ořechy