Bývanie

5 dôvodov prečo sa rozhodnúť pre brikety

Cena fosílnych palív ustavične rastie, a stále viac ľudí sa rozhoduje pre alternatívne riešenia. Jednou z takýchto alternatív sú práve drevené brikety, ktoré postupne získavajú na popularite.

Drevené brikety ponúkajú jednoduché a pohodlné riešenie

Brikety je možné použiť na akékoľvek účely spaľovania dreva bez potreby úpravy. Sú prakticky zabalené, ľahko prenosné, suché, horia rovnomerne a efektívne.

Drevené brikety sa obyčajne vyrábajú z drevných štiepok a lisovaných pilín

Keď sa aplikuje extrémne teplo, drevo uvoľní prírodné spojivo nazývané lignín, ktoré spojí drevné štiepky a piliny. V tomto procese sa piliny stláčajú na 10 % svojho pôvodného objemu. Konečným produktom je pevná konštrukcia tvaru kvádru, kocky, valca, ktorá je vhodná na spaľovanie v krboch, peciach a podobne.

Drevené brikety môžu byť dvojakého typu, a to brikety z tvrdého dreva a bežné drevené brikety

Brikety z tvrdého dreva majú obdĺžnikový tvar, niekedy aj otvor pre lepšie spaľovanie. Otvor je obzvlášť užitočný na spaľovanie brikiet v peciach alebo v krboch s nízkou ventiláciou vzduchu alebo v prípade, že je vstup vzduchu z nejakého dôvodu obmedzený. Na druhej strane, bežné drevené brikety majú tvar valca a nemajú žiadne otvory. Tieto brikety sú ideálne pre normálne domáce spaľovanie.

Drevené brikety vydržia horieť dlhšie ako akékoľvek iné alternatívy z klasického dreva

Drevené brikety sa vyrábajú z dreva, odpadu, ktoré pochádza z drevospracujúcich odvetví. Drevené štiepky a piliny sú vedľajším produktom týchto priemyselných odvetví a nemajú iné využitie. Keďže tieto vedľajšie produkty by ináč skončili na skládkach, efekt ochrany životného prostredia je hneď dvojnásobný.

Drevené brikety vyprodukujú minimálne množstvo popola

Obsahujú tiež menej ako 10 % vlhkosti, čo znamená, že produkujú menej dymu a udržiavajú čistý komín. Vyberte si turbo brikety s dierou alebo nočné kôrové brikety vhodné na noc.

Add Comment

Click here to post a comment

Ořechy
Ořechy