Bývanie

Tepelné čerpadlá kombinujú výhody, ktoré nemožno prehliadnuť

Predaj tepelných čerpadiel v Európe rastie už niekoľko rokov za sebou a líšiť by sa podľa odhadov nemal ani v nasledujúcich rokoch, kde by počet predaných a inštalovaných jednotiek mal medziročne rásť približne o 6 %. Slovensku patrí na aktuálnom rebríčku inštalovaných čerpadiel predposledná priečka, do budúcna však budeme o tomto zdroji tepla, ktorý dnes v Európe dodáva teplo približne 10 % všetkých nehnuteľností, počúvať čím ďalej častejšie.

Tepelné čerpadlá si získavajú popularitu nielen v samotných domácnostiach, ale taktiež u politikov a podnikateľov. Tento zdroj tepla kombinuje viacero výhod, ktoré ako celok riešia hneď niekoľko zásadných problémov.

Politici si nemôžu dovoliť ďalšie prešľapy

Potom, čo prechod k obnoviteľným zdrojom elektrickej energie zvýšil ceny elektriny, politici si v prípade ďalších krokov k dosiahnutiu klimatických cieľov nemôžu dovoliť ďalšie prešľapy. A práve tu im prichádza vhod tepelné čerpadlo ako zdroj s extrémne nízkymi prevádzkovými nákladmi. Výnimkou nie sú ani situácie, kde účty domácností za teplo klesli po prechode k tepelným čerpadlám až o desiatky percent!

S ohľadom na fakt, že sa výroba tepla pre domácnosti vo vyspelých ekonomikách podieľa na celkových emisiách skleníkových plynov zhruba z 30%, proces prechodu k obnoviteľným zdrojom je nevyhnuteľný a tepelné čerpadlá budú s najväčšou pravdepodobnosťou voľbou číslo jeden.

Domácnosti oceňujú nezávislosť od cien fosílnych palív

Fosílne palivá, či už ide o ropu, zemný plyn alebo uhlie, sú často predmetom politických hádok. Hádam každý z nás si pamätá na dobu, keď Rusko využívalo k zosilneniu svojho vplyvu obmedzovanie dodávok zemného plynu do Európy. Starší jedinci si určite zase pamätajú na tzv. Ropný šok, keď naopak, arabské krajiny chceli získať ešte väčší vplyv aj napriek obmedzeniu dodávok ropy.

Tepelné čerpadlá sú voči takýmto praktikám imúnne. Energiu pre výrobu tepla získavajú zo vzduchu či geotermálneho tepla, t. j. zdrojov, ktorých je dostatok všade na svete.

Prívetivosť k životnému prostrediu

Prevádzka tepelných čerpadiel je veľmi ekologická a efektívna. S minimálnou spotrebou energie na vstupe dokážu vyrobiť veľké množstvo tepla a teplej vody. Práve vďaka tomu tepelné čerpadlá nie sú predmetom regulácií a zákazov, ako je tomu u kotlov na fosílne palivá a do budúcna aj kotlov na zemný plyn.

Dlhá životnosť aj naďalej zvyšuje efektivitu

Ešte dnes je možné nájsť v Škandinávii tepelné čerpadlá inštalované v 70. rokoch minulého storočia. Tepelné čerpadlá majú očakávanú životnosť dlhšiu než je životnosť napríklad u veterných či solárnych elektrární. Možnosť rozdeliť náklady na zariadenie tepelného čerpadla po dlhé časové obdobie robí tento zdroj tepla eště viac ekonomicky priaznivejším.

Add Comment

Click here to post a comment

Ořechy
Ořechy