Bývanie

Ako znížiť hluk v dôsledku zlej priestorovej akustiky?

Ak je hluk spôsobený zlou akustikou miestnosti, napríklad preto, že sa zvuky prekrývajú v dôsledku dlhej doby dozvuku alebo pretože sa zvuk odráža od stien a stropov, mali by sa prijať cielené OPATRENIA na ZVUKOVÚ IZOLÁCIU. Na tento účel sú povrchy stien a stropov čiastočne vybavené tlmičmi zvuku, aby absorbovali dopadajúci zvuk alebo len určité frekvenčné rozsahy.

Tým sa zlepší zvuk v miestnosti, akustika je čistejšia a hluk sa zníži. Podrobné informácie o takejto priestorovej zvukovej izolácii vám pre váš lepší prehľad a riešenie nepríjemnej situácie poskytneme aj v našom článku.

Akustická izolácia je najlepší spôsob, ako vniesť do priestorov pokoj

Zvuková izolácia sa chápe ako zamedzenie šírenia zvuku pohlcovaním zvuku šíreného vzduchom, teda rozsahu počuteľných signálov a teda predovšetkým vyšších frekvencií ako je reč. Zvuková izolácia alebo zvuková pohltivosť je základom interiérovej akustiky, ktorá popisuje akustické vlastnosti miestnosti, keď je zdroj zvuku vo vnútri miestnosti.

Na izolovanie pred hlukom takéhoto priestoru sa používajú špeciálne izolácie. Tieto materiály tlmiace zvuk majú za cieľ zlepšiť zvuk v určitej oblasti alebo priestore. Pri odhlučnení sa cielenými opatreniami mení ozvučenie miestnosti podľa potrieb zákazníka, čo vedie k jeho spokojnosti.

Takéto riešenie môže napríklad stlmiť hladinu zvuku alebo skrátiť dobu dozvuku. To prispieva k zlepšeniu (izbovej) akustiky a tým rozhodujúcim spôsobom prispieva k pohode v miestnosti.

Týmto spôsobom možno minimalizovať rušivé zvuky v pozadí (rozhovory, zvonenie telefónu atď.), ako napríklad v otvorených kanceláriách alebo call centrách, alebo zlepšiť zvuk v obývačke.

Základom úspechu je správna a tá najlepšia akustická izolácia.

Podľa čoho sa vyberajú materiály na zvukovú izoláciu interiéru?

Izolovať hluk z inej miestnosti, zabrániť zvuku opustiť miestnosť a nájsť správne riešenie zvukovej izolácie je pomerne zložité. V tomto prípade hovoríme o odhlučnení. Zvukovo izolačné materiály čo najlepšie blokujú alebo pohlcujú prichádzajúci zvuk. V opačnom prípade sa strop alebo stena stanú vodičmi zvuku.

Spravidla teda iba celoplošné opláštenie týchto komponentov tlmičmi hluku dokáže zabezpečiť primeranú zvukovú izoláciu .

Pri výbere vhodných materiálov na zvukovú izoláciu je kľúčové, akú formu zvuku izolovať a kde sa nachádza rušivý zdroj zvuku.

Tak na to pri vytváraní lepšej priestorovej akustiky myslite a na Potichu.sk si ten najlepší zvukovo izolačný materiál vyberte.

Add Comment

Click here to post a comment

Ořechy
Ořechy