Lifestyle

Udomácnila sa vo vašom vzťahu manipulácia?

Nikdy nie je dobré, keď sa niektoré veci príliš preháňajú a vo vzťahoch to platí dvojnásobne. Už zo samotného pojmu „vzťah“ vyplýva, že niekto je na niekom druhom závislý a naopak, preto by bolo optimálne, ak by ste sa snažili vniesť do tohto zväzku rovnováhu, ktorá je niekedy najlepším receptom pre trvácnosť.

Nedostatok sebavedomia, túžba ovládať svoje okolie a nadradenosť. To sú vlastnosti, ktoré za pozitívne nepovažuje snáď nikto z nás. Vyhnúť sa im zasa až tak celkom nedokážeme, no pokiaľ je to v nekontrolovateľnej miere, bývajú zdrojom častých problémov.

Nepodceňujte prvotné signály

Už v začiatkoch to teda môžete spozorovať. Ako sa k vám partner správa počas niekoľkých týždňov zrejme asi o jeho povahe celkom nevypovie, no niektoré vlastnosti na povrch vyplávajú, lenže mi si ich vďaka „ružovým okuliarom“ nevšímame.

Čo vám napovie viac?

Niekedy je to aj miesto zoznámenia. Ak ste partnera našli na kresťanskej zoznamke, tu by malo byť všetko v poriadku, pretože tematická zoznamka preferuje spoznávanie ľudí s uznávanými hodnotami, ktoré nešíria nenávisť a zlo. Ak je to však prostredie úplne iného charakteru, mali by ste spozornieť.

Niekedy je to však otázne, pretože zoznámiť sa môžete len v podmienkach, ktoré sú vám spoločné. Jedine, že by ste sa z dlhej chvíle vybrali do baru, kde nemôžete predpokladať, že tam konkrétna osoba nie je náhodne a občas, presne tak ako vy.

Môže to byť aj vo vás

Nechceme nikoho obviňovať, no niekedy si za vzniknutú situáciu môžeme sami. Do akej miery dovolíme druhej osobe s nami manipulovať je z časti aj na nás. Nech je to už akokoľvek, nie je dôvod, prečo by si to mal ten druhý človek nechať „páčiť.“ Pokiaľ je to v krajnostiach, je nutné manipulatívne správanie rozpoznať a zaujať obranný postoj.

Kedy vyhľadať pomoc?

Ak neviete rozpoznať prvé príznaky a nemáte istotu, alebo jednoducho neviete nájsť prvý a správny krok smerom vpred, obráťte sa na psychologickú poradňu online. Je to pohodlné, anonymné a nemusíte nikam cestovať. Ak ste osamote, pomôže vám možno aj povzbudenie, ktoré tu určite, okrem iného nájdete.

Skutočná láska predsa nie je podmienená plnením úloh alebo oddanosťou a veľkou závislosťou druhej osoby. Je to vzájomne podporujúce spolunažívanie založené na rešpektovaní hraníc partnera bez toho, aby musel niečo zdôvodňovať.

Add Comment

Click here to post a comment

Ořechy
Ořechy