Super tipy

Kvalitný výkonný elektromotor: Hybná sila spoločnosti

Elektrotechnika a elektromotory sú všadeprítomné a v budúcnosti sa budú využívať ešte častejšie. Práca v tejto oblasti je preto jednou z najdôležitejších úloh pri prispievaní k pokroku a ochrane životného prostredia. Výkonné elektromotory sú zároveň hybnou silou spoločnosti, bez ktorej by sme nemohli existovať.

Ich význam a sila sú dôležité a potrebné pri každej jednej činnosti.

Prečo sú elektromotory v spoločnosti dôležité?

Význam výkonných elektromotorov v spoločnosti je obrovský, pretože majú schopnosť zjednodušiť, zrýchliť a zefektívniť rôzne mechanické pohyby.

Nájdeme ich všade. Elektromotor uvádza do pohybu vašu práčku. V každej veternej turbíne je elektrický motor, ktorý sa nazýva generátor. List rotora sa otáča silou vetra a to zase otáča generátor. To potom vytvára regeneračnú energiu prostredníctvom magnetizmu. S pomocou špeciálneho pohonu TMP 64 rozhýbe elektromotor aj ťažké stroje. Pomáha ovládať bežecký pás vo fitness centre alebo ventilátory v tuneloch.

V každej vodnej elektrárni voda preteká takzvanými turbínami (podobne ako mlynské koleso). Tie rotujú silou vody a poháňajú generátor, ktorý potom vyrába obnoviteľnú energiu.

Elektromotor je elektromechanické zariadenie, ktoré umožňuje premenu elektrickej energie na mechanickú. Vo väčšine prípadov je pohyb rotačný, pretože mechanická energia je charakterizovaná rýchlosťou otáčania a krútiacim momentom motora. Aj toto zariadenie si ale musíte vedieť vybrať.

Čo je dôležité pri kúpe elektromotora?

S elektrickým motorom môžete vykonávať rôzne typy pohybov: rýchle, presné, kontinuálne, s alebo bez zmeny rýchlosti, pričom každý z nich vyžaduje špecifickú technológiu motora.

Najprv si treba vybrať z troch hlavných skupín elektromotorov :

  • AC asynchrónne motory

  • Synchrónne motory

  • Krokové motory

Potom je potrebné určiť požadovanú aplikáciu, pretože to je to, čo v konečnom dôsledku určuje výber motora:

Ak hľadáte motor, ktorý pracuje konzistentne a s niekoľkými zmenami otáčok, uprednostňuje sa asynchrónny motor. Pre dynamické aplikácie musí byť preferovaný synchrónny motor. Na presné polohovanie zasa slúži krokový motor.

V závislosti od požadovaného pohybu je tiež potrebné určiť technické vlastnosti a veľkosť motora:

Pre technické charakteristiky sa musí špecifikovať výkon, krútiaci moment a otáčky motora.

Pri rozmeroch zvážte pôdorys (veľkosť motora) a montáž (spôsob ukotvenia motora v systéme).

Ak si na tieto základné požiadavky dáte pri výbere elektromotora pozor, chod zariadenia bude bezproblémový a dlhodobo bez prekážok a porúch.

Add Comment

Click here to post a comment

Ořechy
Ořechy